İŞLER PRES OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

  • Amaç ve Kapsam

Bu Kurumsal Sorumluluk Politikası, İŞLER PRES personelinin şirket çıkarlarına en uygun şekilde davranmasını ve şirket değerleri, sorumlulukları ve önceliklerine göre belirlenen etik kurallara eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Etik Yönetmeliği tüm İŞLER PRES çalışanlarını kapsamaktadır.

  • Uygulaması

  • 2.1 Ek İş 

Personelin iş saatleri dışındaki zamanını değerlendirmesi kendisine özel bir konudur. Ancak İŞLER PRES, personelinin performansını etkileyecek ve işine zarar verebilecek uygulamalar içerisinde olmasına izin vermez.

  • 2.2 Menfaat 

“Menfaat”, hediye, bahşiş, parasal değeri olan herhangi bir servis olarak tanımlanır.

a. Hiçbir personel ya da personel yakınının, rakipler, tedarikçiler ya da iş yapılan başka bir firmayla dolaylı ya da dolaysız menfaat sağlayabileceği bir ilişkisi olmamalıdır.
b. Personel, rakip bir firmanın ya da İŞLER PRES ile iş yapacak olan özel bir şirketin sahibi veya ortağı olmamalıdır.
c. Hiçbir personel iş yapılan bir firmadan kendi ya da tanıdıklarının adına dolaylı ya da dolaysız şekilde karşılıksız iş yapmasını isteyemez.
d. Şirket bilgisinin, ürününün, programının kişisel çıkar için kullanılmasına ya da üçüncü kişilere kullandırılmasına izin verilemez.

  • 2.3 Hediye ve Bahşişler

a. Personel, İŞLER PRES ile iş yapan ya da yapmak isteyen hiçbir kişi ya da kuruluştan kendi adına para, örnek ürün veya maaşıyla mütenasip olmayan bir hediye kabul edemez.
b. Personel, şüpheli gördüğü durumları yöneticisine bildirmekle yükümlüdür.
c. Bayramlarda ve yılbaşında gelen hediyeler şirkete gelmiş kabul edilir. Bu hediyelerin ne şekilde kullanılacağı, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
d. İş yapılan firmalardan gelen yemek davetleri, içeriğin işle ilgili olması durumlarında kabul edilebilir.

  • 2.4 Yasalara Aykırı Davranışlar 

Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan personelin işine derhal son verilir:
a. İşyerine silah, patlayıcı ya da yanıcı maddeyle gelmek.
b. Kişiye zimmetli olmayan malı bölüm yöneticisinden yazılı izin almadan iş yerinden çıkartmak.
c. Şirketin ya da şirket personelinin eşyasına bilerek ve isteyerek zarar vermek.
d. Şirket raporlarını ya da kayıtlarını yanıltmak, değiştirmek, tahrip etmek ya da ortadan kaldırmak veya bir başkasının bunları yapmasına yardımcı olmak.
e. Yasa dışı örgütlere üye olmak.

  • 2.5 Gizli Bilginin Uygunsuz Kullanımı 

a. Her personel, İŞLER PRES’i ilgilendiren tüm finansal ve ticari bilginin şirkete özel ve gizli olduğunu bilmelidir.
b. Bu tür bilgiler, görevlendirme çerçevesi dışında kesinlikle konuşulmaz.
c. Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişi / kişiler dışındaki hiçbir personel, hiçbir medya mensubuna şirketle ilgili bilgi veremez ya da bu konularda onlarla görüşme yapamaz.
d. Ticari Sırlar ve Müseccel Bilgiler

Personelin, işyerinde çalışması ve görevi nedeniyle öğrendiği her türlü ticari, mesleki, teknik bilgi, “gizli” olarak değerlendirilir. Şirket personelinin, aşağıda belirtilen konularda Üst Yönetim tarafından yetkilendirilmeden üçüncü kişilere bilgi vermesi yasaktır.
> Finansal veriler
> Personel bilgisi
> Pazarlama stratejileri
> İşverenin yurt içi / yurt dışı anlaşmalarla elde ettiği teknolojik bilgiler (know-how)
> Müşteri bilgisi
> Açıklandığında şirketin menfaatine aykırı olabilecek diğer bilgiler