Türkiye’nin otomotiv yan sanayi ürünleri üreticisi olan İŞLER PRES, sektöründe insan kaynağına fayda sağlayacak olan yatırımını “önce insan” ilkesi doğrultusunda en ön sırada konumlandırmakta ve çalışanlarının iş yaşam kalitesini yükseltmeyi, doğru personelleri doğru işlerde istihdam ettirmeyi, gerekli eğitimleri ve sürekli iyileştirme farkındalığı ile personel politikasını uygulamaktadır.

İŞLER PRES İnsan Kaynakları bu kapsam dahilinde;

  • Çalışanlarını taktir ve motive ederek organizasyonda personeller üzerinde oluşabilecek demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak,
  • Çalışanlarının performans değerlendirmelerini belirli standartlar dahilinde yürütmek,
  • Çalışanlarının eğitim ve gelişim yönetimini oluşturarak performanslarını arttırmayı hedeflemektedir.