İŞLER PRES, olarak faal halde olduğumuz; “SAC PRES VE SICAK ŞEKİLLENDİRME  OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI, ROT MİLİ, ROT BAŞI GÖVDESİ, Z-ROTU, ROTİL, KRİKO, BİJON ANAHTARI ÜRETİMİ VE SATIŞI; SAC ŞEKİLLENDİRME VE SICAK DÖVME KALIPLARI TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI” kapsamı dahilinde;

İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek,

Faaliyetlerinde çevre ile ilgili hususlarda Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal zorunluluklara uymak,

Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirmek ve sürekli iyileştirmek, çevre politikamızdır.

Bu doğrultuda İŞLER PRES olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.